Produkter från Toshiba

Toshiba är ett ledande globalt varumärke specialiserat på digital teknik med en diversifierad produktportfölj som omfattar datorer, TV-apparater, medicinsk bildutrustning och mer. Grundat i Japan 1939, har företaget en lång historia av innovation och strävar ständigt efter att skapa teknologi som tjänar människan. Med ett starkt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar, fokuserar Toshiba på att minska sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Pris

Produkter från Toshiba

Toshiba är ett ledande globalt varumärke specialiserat på digital teknik med en diversifierad produktportfölj som omfattar datorer, TV-apparater, medicinsk bildutrustning och mer. Grundat i Japan 1939, har företaget en lång historia av innovation och strävar ständigt efter att skapa teknologi som tjänar människan. Med ett starkt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar, fokuserar Toshiba på att minska sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhällsutvecklingen.

Om Toshiba

Toshiba är ett japanskt multinationellt företag som grundades år 1939 genom sammanslagningen av två företag, Shibaura Seisaku-sho och Tokyo Denki. Grunden för företagets verksamhet lades dock redan i slutet av 1800-talet. Toshiba fokuserar på ett brett spektrum av branscher och verkar inom områden som informationsteknik, elektronik, infrastruktur och energi.

Produkter och Tjänster

Toshiba är allmänt känt för sina produkter och lösningar inom den digitala teknikvärld. De producerar en mängd olika produkter inklusive PC-datorer, servrar, skrivare, kopiatorer, TV-apparater, hemkinoenheter, belysning och mycket mer. De har även en stor del av sin verksamhet inom medicinsk bildbehandling och utrustning, utvecklande avancerade system för röntgen, ultraljud och nuklearmedicin.

Styre och Vision

Toshiba styrs av principen att ständigt sträva efter innovation. Företaget har en stark tro på att teknologi ska tjäna människan och inte tvärtom. Toshiba strävar efter att skapa och utveckla teknologi som kan bidra positivt till samhället. De siktar alltid på att anta nya och framtida teknologier samtidigt som de drar nytta av deras rika historia och erfarenhet i industrin.

Hållbarhet och Socialt Ansvar

Med ett starkt fokus på hållbarhet och socialt ansvar, arbetar Toshiba aktivt för att minska sin miljöpåverkan och bidra positivt till samhället. De arbetar mot att minska koldioxidutsläpp, främja återvinning, förbättra energieffektiviteten i deras produkter och bidra till utbildning och forskning inom teknik och vetenskap.

Relaterade artiklar om Toshiba